Pomoc - Pravila i uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA

 

 

 

Molimo Vas da pažljivo pročitate Uslove korištenja (u daljem tekstu: Pravilnik). Korišćenjem i posjećivanjem stranica www.limuzina.me i pripadajućih sadržaja (uključujući instagram stranicu @limuzina.me), podrazumijeva se da svjesno prihvatate ovaj Pravilnik, kao i sve njegove naknadne izmjene, bez prethodne najave i obavijesti.
 
 

Vi ste oglašivač i vlasnik sadržaja koji objavite na ovom sajtu i kao takvi ste odgovorni za podatke koji su navedeni na Vašem profilu, artiklima/oglasima koje ste objavili i za komunikaciju koja je obavljena putem Vašeg profila. Vi kao posjetilac/ korisnik ste dužni pročitati navedeni Pravilnik, te se Vaše posjećivanje/korišćenje stranica Limuzina.me smatra potpunim prihvatanjem Pravilnika. Molimo vas da Limuzina.me ne koristite na način na koji neko može biti povrijeđen ili materijalno oštećen.
                 Vi imate pravo korištenja sadržaja i usluga Limuzina.me, jednako kao i sve druge osobe, kompanije i oglašivači. Molimo da poštujete pravo na slobodu tržišta i konkurencije.
 
                 Ukoliko smatrate da Limuzina.me treba neke izmjene ili dopune Pravilnika, 
kontaktirajte nas.
 
 


Član 1. Uvod
 
Za vrijeme korištenja Limuzina.me, primjenjuju se ovdje navedeni uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na teritoriji Crne Gore. Limuzina.me zadržava pravo promjene sadržaja Pravilnika u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na stranicama ovog web sajta i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće korisnike. Limuzina.me nije u obavezi da šalje svakom korisniku pojedinačna obavještenja o izmjenama Pravilnika, zbog čega preporučujemo redovno praćenje ove sekcije na Limuzina.me.
 
Član 2. Opis usluge

 Radi boljeg razumijevanja usluge koju Limuzina.me pruža, korisnicima i posjetiocima web sajta, kao i svim trećim licima se nudi detaljno obrazloženje usluga i to:

 
Web sajt Limuzina.me je  virtuelni oglasni prostor u isključivom vlasništvu izdavača Limuzina.me, na kojem svojim korisnicima pruža mogućnost da u svoje ime prodaju, iznajme, pruže uslugu i/ili potražnja usluga i/ili proizvoda, sa posebnom napomenom da su svi korisnici sami odgovorni za istinitost, tačnost, vjerodostojnost, kao i zakonitost svih navoda, iz objavljenog oglasa.
 
Shodno tome, sve objave, oglasi (artikli), poruke, tekstovi, prikazi, fotografije i drugi materijali, objavljeni na web sajtu, preneseni i/ili link-ovani sa web sajta su isključiva odgovornost registrovanog i neregistrovanog korisnika web sajta iz čijeg oglasa ti podaci potiču.
 
 
Korisnicima Limuzina.me se, pored besplatnih oglasa nudi i opcija promocije i / ili sponzorisanja oglasa shodno njihovom položaju na ukupnom virtuelnom oglasnom prostoru, ali se time takvo objavljivanje ne smatra, niti se može smatrati da Limuzina.me na bilo koji način učestvuje u trgovini, niti da je oglašivač stekao pravo vlasništva nad bilo kojim dijelom tog virtualnog prostora.


Korisnicima Limuzina.me se može uz naknadu ili bez naknade ponuditi usluga objavljivanja oglasa u ime i za račun oglašivača, pri čemu se u najvećoj mjeri misli na promociju i sponzorisanje oglasa shodno njihovom položaju na ukupnom virtuelnom oglasnom prostoru, ali se time takvo objavljivanje ne smatra, niti se može smatrati da Limuzina.me  na bilo koji način učestvuje u trgovini, niti da je oglašivač stekao pravo vlasništva nad bilo kojim dijelom tog virtualnog prostora.
 
Način i uslovi sponzorisanja definisaće se posebnim paketima oglašavanja u kojima će biti jasno definisani način, cijena i uslovi promocije i sponzorisanja oglasa.
 
Promocija i sponzorisanje oglasa ne podrazumijevaju da je Limuzina.me na bilo koji način oglašivačima prepustila pravo uticaja na uređenje i izgled stranice, što uključuje, kako tehničko uređenje stranice, tako i pravo da sponzori podnose zahtjeve za uređenjem sadržaja koji će biti objavljen na svakoj pojedinoj podstranici individualnog oglašivača, a koji ne predstavlja vlastiti oglas tog sponzora.
 
Limuzina.me je vlasnik virtualnog prostora www.limuzina.me i u tom smislu samostalno odlučuje o načinu oglašavanja svakog pojedinog korisnika, što uključuje mogućnost pojave više različitih reklama na pojedinačnoj display oglasnoj poziciji drugog oglašivača u skladu sa različitim paketima oglasnih usluga i zvaničnom cjenovniku.
 
Shodno tome, obavještavaju se korisnici, posjetioci i sva treća lica, da Limuzina.me, kao i njegov izdavač, ne nude prodaju, zamjenu i /ili iznajmljivanje ili bilo kakvu uslugu iz oglasa koji su objavljeni na web sajtu, već to čine isključivo i samo registrovani korisnici web sajta Limuzina.me.
 
Član 3. Korišćenje i zaštita podataka
 
Pri korišćenju web sajta Limuzina.me, dužni ste se koristiti tačnim i preciznim podacima bilo da se radi o Vašem profilu, dodatnom artiklu ili bilo kojem drugom dijelu stranice. Limuzina.me čini sve kako bi zaštitila privatnost ličnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona, i sl.) registrovanih korisnika u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka, te će biti korišteni samo u svrhu spajanja kupca i prodavača, kao i članova međusobno.
 
U svrhu oglašavanja na web sajtu Limuzina.me, korisnik se obavezno registruje, te tom prilikom popunjava svoje lične podatke, kao i podatke za kontakt. Korisnik je odgovoran i garantuje za istinitost i tačnost popunjenih podataka.
 
Svaki korisnik registracijom na Limuzina.me daje saglasnost na ova pravila i uslove korištenja, te istovremeno izričito i neopozivo izjavljuje da je saglasan da popunjeni lični podaci u postupku registracije iz prethodnog stava budu uneseni u zbirku ličnih podataka koju vodi izdavač Limuzina.me, te istovremeno dopušta i obradu navedenih ličnih podataka u svrhu djelovanja sistema za slanje elektronske pošte, dok se Limuzina.me i njegov izdavač obavezuju da će dostavljene lične podatke koristiti samo za svrhu za koju su dobijeni.
 
Limuzina.me garantuje da podatke korisnika ne otkriva trećima, osim u slučajevima propisanim važećim zakonima naše zemlje i ratifikovanim međunarodnim aktima.
 
Limuzina.me garantuje da ne obrađuje podatke korisnika za bilo kakve komercijalne svrhe, a jedina obrada podataka koju Limuzina.me može vršiti je za potrebe poboljšanja funkcionisanja stranice, s ciljem njenog unaprijeđenja, kao i lakše upotrebe od strane svakog pojedinačnog korisnika.
 
Shodno Zakonu o zaštiti ličnih podataka, prikupljeni lični podaci u postupku registracije korisnika čuvaju se u zbirci ličnih podataka koju vodi društvo AutoCorp doo Podgorica, kao izdavač Limuzina.me, koje se obavezuje da čuva privatnost svojih korisnika i sve njihove podatke. Lične podatke korisnika Limuzina.me je ovlašćen proslijediti trećim licima samo ukoliko postoji zahtjev i/ili nalog nadležnog organa i/ili je takvo prosljeđivanje propisano zakonom i/ili je zahtjevano od strane vlasnika podataka izričitim pismenim prethodnim zahtjevom.
 
Svaki korisnik ili član stranice Limuzina.me ima pravo podnijeti zahtjev da se njegovi lični podaci obrišu odmah nakon podnošenja zahtjeva.
 
Korisnik  ima pravo zahtijevati da mu Limuzina.me dostavi podatke o tome koje lične podatke tog korisnika posjeduje.
 
Putem ovog maila 
[email protected] možete podnijeti zahtjeve za brisanje ili preuzimanje podataka.
 
Limuzina.me ne preuzima odgovornost po bilo kojem osnovu, ukoliko korisnik sam otkrije svoje podatke trećim licima, davanjem korisničkog imena i šifre ili im te podatke učini dostupnim na drugi način.
 
Korišćenjem Limuzina.me saglasni ste da podaci/informacije (ne odnosi se na lične podatke korisnika) koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu s ovim Pravilnikom. Oglašivač pristaje da njegovu e-mail adresu ili broj telefona Limuzina.me upotrijebi u svrhu slanja obavještenja o statusu objavljenog oglasa, u svrhu dostave računa za eventualno korišćenje naprednih usluga, kao i u svrhu slanja ostalih vrsta obaviještenja vezanih uz oglas koji je prodavac objavio ili uz samo oglašavanje. Korištenjem Limuzina.me saglasni ste da primate promotivna i/ili druga obavještenja putem e-mail, SMS i/ili drugih sredstava komunikacije koji su navedeni na Vašem oglašivačkom računu.
 
 
 
 

 

Član 4. Zaštita autorskih prava
 
Podaci na Limuzina.me su zaštićeni Zakonom o autorskim pravima i srodnim pravima u Crnoj Gori. Autorska prava koja se odnose na Limuzina.me uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, grafičke sadržaje i druge slikovne prikaze koji pripadaju Limuzina.me te dozvolu pružanja usluge i/ili oglašivača.
 
Shodno prethodnom stavu dizajn web sajta, upotrijebljeni robni znaci „Limuzina“, “Oglasi iz Svijeta Auto-Moto industrije” i „Limuzina.me“, kao i svi ostali tekstovi i navodi na web sajtu www.limuizna.me su produkt individualne duhovne tvorevine izdavača AutoCorp doo Podgorica, te će se svako neovlašteno kopiranje, upotreba i drugi oblici umnožavanja istog ili sličnog dizajna, tekstova, žigova itd, smatrati povredom prava intelektualne svojine, odnosno povredom autorskih prava.
 
Odredba prethodnog stava se ne odnosi na tekstove pojedinačnih oglasa, pri čemu Limuzina.me, napominje se, ne radi o njegovim navodima, niti daje bilo kakvu garanciju glede tačnosti, potpunosti, zakonitosti i/ili autentičnosti takvog sadržaja. Limuzina.me se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na www.limuzina.me.
 
Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilnikom. Korišćenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepiskom, distribucijom podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u Crnoj Gori, te podliježete sankcijama.
 
Član 5. Isključenje iz upotrebe, naknada štete
 
Limuzina.me zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi ili sankcioniše onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uslove korišćenja, za kojeg (bez odgovornosti i obrazloženja prema korisniku) smatra da nije mjesto na Limuzina.me, ili koji na bilo koji način ometa rad stranice ili vrijeđa prava oglašivača i korisnika. Limuzina.me zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašćeno koristi Limuzina.me, a posebno u smislu:
 
• kopiranja sadržaja objavljenog na Limuzina.me i objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja;
• lobiranja oglašivača Limuzina.me na oglašavanje na sličnim stranicama, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge;
• nedozvoljenog sticanja Limuzina.me kredita putem zloupotrebe sistema;
• kreiranje ili korišćenje duplih profila (uz izuzetke profila odobrenih od strane Limuzina.me administracije);
• prodaje ili kupovine artikala Limuzina.me kredita virtuelnom valutom, ili kupovine/prodaje i ponude Limuzina.me kredita virtuelne valute od trećih lica - trećim licima;
• predstavljanja na drugim internet stranicama pod nazivom Limuzina.me (svim kombinacijama koje ukazuju na korišćenje istog imena);
• direktnog ili indirektnog pozivanja drugih oglašivača na komunikaciju putem e-maila, drugih internet stranica ili drugih sredstava komunikacije;
• višestrukog slanja istih i/ili sličnih poruka ili javnih pitanja istim i/ili različitim oglašivačima;
• zaobilaženja ograničenja u besplatnoj objavi i obnovi artikala u definisanom periodu;
• brisanja i/ili završavanja oglasa, te ponovne objave oglasa istog ili sličnog sadržaja zloupotrebljavanjem sistema;
• izazivanja širenja rasne, nacionalne ili vjerske mržnje;
• predstavljanja ili objave oglasa pod lažnim, nepostojećim, tuđim i/ili na bilo koji način netačnim podacima, posebno se odnoseći na podatke o lokaciji, IP adresama, brojem telefona i e-mail adresom;
• neovlašćenog predstavljanja u ime Limuzina.me administracije i njenih zaposlenih;
• nepoštivanja drugih oglasa, pravila, upozorenja i ograničenja navedenih na stranicama Limuzina.me;
• korišćenja jednog ili više duplih profila za prijavu zloupotrebe artikala;
 
Limuzina.me, uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.
 Limuzina.me, uz isključenje takvog korisnika, može pokrenuti prekršajni postupak za nastalu štetu, povredu prava ili izgubljenu dobit.
 

 
Limuzina.me zadržava pravo da u skladu sa vlastitom ocjenom, donesenom na osnovu procjene vrste, učestalosti, te opšteg ponašanja korisnika donese odluku o nerefundiranju Limuzina.me kredita i/ili preostale pretplate isključenom korisniku.
 
 

Član 6. Garancija
 
Limuzina.me ne garantuje:
 
• tačnost, potpunost i/ili istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga;
• nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju;
• da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku;
• da će treća strana legalno koristiti stranice Limuzina.me sve vrijeme.
 
Član 7. Odgovornost
 
Limuzina.me se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koji mogu nastati direktno ili posredno zbog:
 
• korišćenja stranice Limuzina.me;
• korišćenja stranica na koje vode linkovi sa stranice Limuzina.me;
• informacija na stranici Limuzina.me;
• postupaka koji su pokrenuti ili nisu u vezi s informacijama na stranici Limuzina.me;
• postupaka korisnika Limuzina.me;
• upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo koje od gore navedenih stranica;
• korišćenja drugih internet stranica na kojim je sadržaj neovlašćeno predstavljen u ime Limuzina.me;

 • korišćenja stranica koje nisu pod domenom www.limuzina.me, a gdje je sadržaj neovlašćeno predstavljen u ime Limuzina.me, kopirajući stranicu www.limuzina.me vizuelno, ili u bilo kojem drugom smislu.
 
Limuzina.me ne može snositi odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s Limuzina.me, niti podupiranja takvih stranica od strane Limuzina.me. Limuzina.me može sadržati linkove prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću Limuzina.me na taj način. Limuzina.me povremeno može biti nedostupana radi različitih tehničkih poteškoća. Limuzina.me nije odgovorna za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualne svojine, a s obzirom na to da Limuzina.me nije autor takvog oglasa, niti ponuđač, niti distributer ponuđenog artikla ili usluge.
 
Član 8. Oglas
 
Kod predaje oglasa na Limuzina.me, oglašivač dodjeljuje Limuzina.me pravo da odašilje informacije koje se odnose na proizvod. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na Limuzina.me na bilo koji drugi način osim onog koji je istaknut od strane Limuzina.me. Limuzina.me ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudila kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo da uređuje, izmjenjuje ili obriše ili uopšte ne objavi sve oglase za koje (bez odgovornosti i obrazloženja prema oglašivaču) smatra da im nije mjesto na Limuzina.me, a posebno u sljedećim slučajevima:
 
• kada je oglas objavljen u pogrešnoj kategoriji;
• ako se radi o duplom oglasu (identičan oglas objavljen više puta, oglašavanje istog proizvoda ili usluge samo pod izmijenjenim uslovima);
• kada je proizvod, opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna;
• kada proizvod i/ili oglašivač se u opisu proizvoda poziva na sličnost sa autentičnim i/ili originalnim proizvodom, i to naročito, ali ne ograničavajući se na navode: „replika“, “imitacija“ ili sl.;
• kada proizvod i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualne svojine;
• kada proizvod može uzrokovati štetu i/ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualne svojine nekog drugog;
• kada proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminatorne aspekte ili zakonima Crne Gore nedopuštene i zabranjene materijale;
• kada jedan oglas sadrži više proizvoda ili usluga;
• kada je artikal prodat, rezervisan, iznajmljen ili je na bilo koji drugi način završena njegova kupoprodaja, te artikal više nije dostupan; 

• kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema Limuzina.me;
• kada je artikal sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe;
• kada oglas na bilo koji način narušava kvalitet sadržaja Limuzina.me;
• kada proizvod i/ili sadržaj oglasa nije u vlasništvu oglašivača;
• kada se oglašava prodaja predmete čijom se prodajom krše autorska prava, a koji u opisu proizvoda sadrže navode koji upućuju da se radi o ilegalnim kopijama software-a, filmova, muzike i ostalih autorskih uradaka;
• kada se oglašava prodaja i/ili zamjena ili drugi oblik distribucije zakonom zaštićenih životinja, artikli sa slikama osoba, nedozvoljeni narkotici, nedozvoljena oprema za praćenje ljudi ili imovine, nedozvoljena oprema za prisluškivanje, ili ostali predmeti čija prodaja predstavlja kršenje zakonskih propisa Crne Gore.
 
Oglašivač je saglasan:
 
• da objavom oglasa na Limuzina.me on stupa u svojstvo ponuditelja proizvoda shodno Zakonu o obligacionim odnosima, te da samim tim samostalno odgovara za bitne elemente u pogledu predmeta i cijene proizvoda čija se distribucija nudi;
• da Limuzina.me ne učestvuje u trgovini, pa samim tim ne garantuje niti na bilo koji način odgovara za ispunjenje ugovora po prihvaćenoj ponudi oglašivača, tj. za realizaciju predmetne prodaje, zamjene i /ili drugog vida distribucije;
• da postavljanjem oglasa potvrđuje i odgovara za istinitost, vjerodostojnost podataka i navoda iz opisa proizvoda ili usluge, te da samim time snosi svu odgovornost, kako krivičnu, tako i građansku zbog davanja lažnih podataka, odnosno oglašavanja proizvoda i/ili usluga suprotno pozitivnim propisima Države Crne G       ore;
• da postavljanjem oglasa odgovara za tačnost i istinitost opisa proizvoda i usluga, kao i stanja u kojem se isti nalazi, te da je shodno tome isti isključivo i samostalno odgovoran za pravne i materijalne nedostatke;
• izbrisati sve podatke o artiklu u roku od 48 sati ukoliko je oglas nevažeći;
 Da Limuzina.me nije dužna da neregistrovanim korisnicima mijenja podatke oglasa, osim u slučaju zaključene prodaje artikla ili zloupotrebe oglasa pod lažnim imenom ili podacima.

• da neće koristiti Limuzina.me u smislu da ga koristi za kršenje autorskih prava, "copyright"-a, zaštitnog znaka ili logo-a niti slati skrivene ili kodirane poruke, kao ni oglašavati prodaju proizvoda reklamiranjem sličnog proizvoda sa autentičnim tj. originalnim proizvodima;
• da sve informacije, uključujući fotografije, nakon transfera podataka na Limuzina.me postaju vlasništvo istog;
• da osobe koje održavaju Limuzina.me kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastupiti radi grešaka koje su moguće prilikom automatske ili ručne obrade podataka ili prikaza istih;
• da Limuzina.me članovima sa verifikovanim brojem telefona šalje SMS poruke o novostima na stranici. Ovu opciju članovi mogu podesiti u opcijama profila ukoliko ne žele da primaju obavještenja. Limuzina.m ne učestvuje niti u jednom dijelu prodaje artikla osim u smislu pružanja usluge korišćenja Limuzina.me kao virtuelnog mjesta za trgovinu. Kupoprodaja se odvija isključivo između prodavaca i kupca. Limuzina.me ne učestvuje u niti jednoj transakciji između korisnika. U pojedinim slučajevima Limuzina.me može ponuditi uslugu postavljanja oglasa u ime prodavaca, ali ne učestvuje u daljnjem toku prodaje.
• da Limuzina.me ne može obezbijediti da izdvojeni artikli, pri čemu se misli na promovisane, sponzorisane ili artikle na hitnoj prodaji, budu uvijek na prvim stranicama pretrage, ili u vrhu prikazanih na početnoj stranici;
• da Limuzina.me može izbrisati sve podatke o artiklu ukoliko je oglas nevažeći, a shodno diskrecionoj ocjeni Limuzina.me;
• da njegovo korisničko ime može biti promijenjeno, ukoliko Limuzina.me smatra da je promijena potrebna, bez odgovornosti prema oglašivaču;
• da Limuzina.me neće koristiti za oglašavanje istih proizvoda pod različitim profilima, ili za oglašavanje proizvoda na različitim profilima navodeći iste kontakt informacije;
• da će potpuno poštovati sve odluke Limuzina.me i njenih zaposlenih;
• da njegov korisnički profil i podaci ne mogu biti izbrisani bez potvrde vlasništva profila i odobrenja Limuzina.me administracije. Korisnički profil može biti izbrisan nakon isteka perioda od 15 radnih dana od momenta potvrde vlasništva nad profilom;
• da Limuzina.me administracija odlučuje da li će dozvoliti brisanje korisničkog profila ukoliko postoji zabilježen negativan dojam na istom;
• da će Limuzina.me administraciji isporučiti dokaze o porijeklu artikla, ukoliko se to bude od njega tražilo;
• da postavljanjem oglasa potvrđuje posjedovanje potrebne licence, prava, saglasnosti i/ili dozvole za oglašavanje i objavu istog;
• Limuzina.me kredit se može dopuniti putem kreditnih kartica na website-u; ( Član 10 )
 • da je iznos Limuzina.me kredita koji postoji na njegovom profilu, ili koji će nadopuniti, može se iskoristiti samo na Limuzina.me;

• da je iznos Limuzina.me kredita koji je uplaćen, može se iskoristiti isključivo na web sajtu;
• da Limuzina.me nije odgovoran za sadržaj teksta dojma i komentara na dojam;
• da se na oglasnom prostoru jednog oglašivača može pojaviti jedna ili više reklama drugog oglašivača ili drugih kompanija koji takođe vrši reklamiranje ukoliko je način reklamiranja kompatibilan tehničkom izgledu stranice i uz prikaz oglasa prvog oglašivača u cijelosti;
• da Limuzina.me ima pravo ne izvršiti refundaciju uplaćenog Limuzina.me kredita u slučaju da oglašivač krši bilo koje pravilo iz ove tačke Pravilnika, te da je odluka o refundaciji isključivo pravo Limuzina.me.
 
Ponašanje suprotno stavkama ovog Pravilnika se smatra kršenjem Uslova korištenja Limuzina.me, te Limuzina.me zadržava pravo da upozori i/ili iz daljnje upotrebe, privremeno ili trajno, isključi oglašivača, odnosno korisnika, bez prethodnog obavještenja i bez obrazloženja.
Korisnici Limuzina.me su saglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihov rizik, te prihvataju da Limuzina.me nema odgovornost i/ili obavezu za bilo kakve štetne posljedice koje nastanu djelovanjem korisnika.  Limuzina.me ne prihvata odgovornost niti garantuje za bilo koji artikal prikazan ili prodat na ovim stranicama uključujući: vlasništvo nad bilo kojim artiklom, tačnost i/ili istinitost opisa, spremnost korisnika da sprovede transakciju.
 
Limuzina.me se oslobađa obaveze vraćanja uplaćenog Limuzina.me kredita oglašivaču kojem odluči brisati artikle, brisati profil ili ga isključiti iz daljeg korišćenja stranice zbog kršenja pravila uslova i korišćenja Limuzina.me.
 
 

Član 9. Prigovori trećih lica
 
Obavještavaju se treća lica, korisnici i posjetioci da web sajta Limuzina.me shodno gornjim uslovima i obrazloženjima, ne snosi nikakvu odgovornost za informacije unešene od strane korisnika ovog web sajta, a kojim informacijama Limuzina.me samo osigurava pristup.
 
 
Obavještavaju se treća lica, korisnici i posjetioci web sajta Limuzina.me da je Limuzina.me oslobođena svakog oblika odgovornosti za pretragu sadržaja na virtuelnom oglasniku, privremenom prolaznom čuvanju – cashing, čuvane stranog sadržaja – hosting na zahtjev korisnika, kao i na eventualno omogućavanje pristupa informacijama trećih lica – linking.
 
Takođe, obavještavaju se treća lica da se shodno smislu usluge Limuzina.me, svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika i oglašivača, odnosno svakog trećeg lica (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili oglašivaču, sadržaju ponude, o predmetu i cijeni ponude, naročito o autentičnosti proizvoda čija se distribucija nudi) rješavaju isključivo između oglašivača i korisnika. Limuzina.me ne odgovara za bilo koji oblik štete prema trećim licima, korisniku i/ili oglašivaču, nastale kao posljedica takvog odnosa.
 
Sve eventualne zahtjeve trećih lica, treća lica mogu dostaviti na adresu: [email protected], te se Limuzina.me obavezuje da će u što kraćem vremenskom periodu odgovoriti na svaki pojedinačni podneseni zahtjev.
 
Korisnici i oglašivači, kao i treća lica, se obavještavaju da Limuzina.me nije u mogućnosti omogućavati pristup ličnim podacima, bez naloga/zahtjeva ovlašćenog organa, odnosno saglasnosti vlasnika podataka.
 
Limuzina.me obavještava treća lica, korisnike i /ili oglašivača da na ovom virtuelnom oglasnom prostoru zagovara slobodnu trgovinu pod istim uslovima, te da shodno tome u svim situacijama u kojima se postupa suprotno ovim pravilima ne može utvrditi na nesumnjiv način, i da će na utvrđivanje takvih činjenica uputiti podnosioca zahtjeva na provođenje odgovarajućeg sudskog i/ili upravnog postupka protiv vlasnika dotičnog sadržaja. Shodno tome Limuzina.me se obavezuje odmah, bez odlaganja, postupiti po nalogu nadležnog organa, te ukloniti, brisati i/ili mijenjati svaki oglas/e koji su u takvom nalogu naznačeni.


 

 

 

Član 10. Politika plaćanja


Načini plaćanja
 

 

Plaćanje proizvoda na našoj internet prodavnici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnimkarticama - VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje prekoInterneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji saNLB Bankom AD Podgorica i obavlja se na bezbjedan i sertifikovan način preko Ixopay Payment Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena  iulazi u dalji proces pripreme za isporuku. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namjenu.

Provjerite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje prekoInterneta.


 

 

 

 

 

 

Zaštita podataka prilikom plaćanja karticama
 

 

Prilikom unošenja podataka o platnojkartici, povjerljiveinformacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primjenom najsavremenijih metoda to kenizacije osetljivih podataka, i u skladusa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce - Ixopay Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste Ixopay Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbjednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju n asistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI Standardima se štite osjetljivi podaci o korisniku kartice tokom cjelog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

 

 

 

Registracija metoda plaćanja

 

Kada se podaci o kartici kupca, na njegov zahtjev ili odlukom trgovca TOKENIZUJU, (pohranjuju na sertifikovan način za kasnije korišćenje), ti podaci se čuvaju na Ixopay PCI-DSS sertifikovanim serverima. Tako tokenizovani kartični podaci se prenose na potpuno bezbjedan i sertifikovan način. Trgovac ni u jednom trenutku nema pristup podacima o broju kartice i drugim osjetljivim podacima, već dobija referentni broj (token) koji samo on može koristiti u skladu sa uslovima ugovorenim s akupcem. Kupac ima mogućnost deregistracije prethodno registrovane kartice, kao i promjene detalja ranije tokenizovane kartice.


 

Povraćaj sredstava

 

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, dijelimično ili u cijelosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korišćena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtijev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.


 
Član 11. Sudska nadležnost
 
 
Odnosi između korisnika i firme AutoCorp doo Podgorica, podliježu zakonima Crne Gore. Za sve eventualne sporove nadležan je sud stvarne nadležnosti u Podgorici.
 
Vlasnici Limuzina.me sajta zadržavaju pravo izmjene sadržaja na web stranici www.limuzina.me bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.
 
Korištenjem, registracijom ili posjećivanjem Limuzina.me, korisnik/posjetilac potvrđuje da je upoznat sa Pravilnikom i uslovima korišćenja Limuzina.me i da ih u potpunosti prihvata.
 
 

Podgorica, januar 2022.godina
Sva prava zadržana.